Hoppa till innehållet

Materialmekanik - Under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Forskarutbildningsämnet Materialmekanik avvecklas i samband med inrättande av nytt forskarutbildningsämne Hållfasthetslära, dnr LTU-4096-2019. Antagning till utbildning på forskarnivå i Materialmekanik upphör från och med 2020-01-01.

Materialmekanik omfattar utveckling av modeller för såväl metallers mikrostrukturutveckling som termomekaniska egenskaper, tillämpbara i simuleringar, speciellt i tekniska processer.