Hoppa till innehållet

Materialmekanik - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Materialmekanik omfattar utveckling av modeller för såväl metallers mikrostrukturutveckling som termomekaniska egenskaper, tillämpbara i simuleringar, speciellt i tekniska processer.

Forskarutbildningsämnet Materialmekanik avvecklades i samband med inrättande av forskarutbildningsämne Hållfasthetslära  (dnr LTU-4096-2019). Antagning till utbildning på forskarnivå  i Materialmekanik upphörde 2020-01-01.