Hoppa till innehållet

Medicinsk teknik för hälsovård - Under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Antagning till utbildning på forskarnivå i Medicinsk teknik för hälsovård har upphört 2013-05-28

Området Medicinsk teknik för hälsovård fokuserar på användning av informationsteknologi med lämplig sensor- och systemteknik för användning inom vård och omsorg utgående från personer med sjukdom och/eller funktionsnedsättningar och med fokus på vård och omvårdnad. Tillämpningarna kan innefatta förbättrad rehabilitering, habilitering, tidigare utskrivning från sjukhus, bättre övervakning av patienter utanför sjukhus, upptäckt och varning för möjliga medicinska problem.