Hoppa till innehållet

Miljöledning - Under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Forskarutbildningsämnet Miljöledning avvecklas från och med 2016-11-28 och antagning till utbildning på forskarnivå upphör från och med detta datum (dnr 2905-2016, re-beslut 2016-11-28).

Miljöledning omfattar principer, arbetssätt och verktyg för ledning av industriella organisationers arbete med hållbar utveckling. Miljöaspekter är av särskild vikt, men ämnet omfattar även ekonomiska, etiska och sociala aspekter.