Hoppa till innehållet

Miljöledning - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Miljöledning omfattar principer, arbetssätt och verktyg för ledning av industriella organisationers arbete med hållbar utveckling. Miljöaspekter är av särskild vikt, men ämnet omfattar även ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

Forskarutbildningsämnet Miljöledning avvecklades 2016-11-28 och antagning till utbildning på forskarnivå upphörde från och med detta datum (dnr LTU-2905-2016).