Mineralteknik

Publicerad: 16 maj 2013

Mineralteknik behandlar enhetsoperationer och processer för beredning av fasta, partikulära ämnen, i första hand malmmineral, industrimineral och fasta bränslen men också restprodukter, återvinningsmaterial samt produkter från processindustrin.