Produktinnovation

Publicerad: 25 juni 2013

Produktinnovation omfattar teorier och metoder för behovs- och kunskapsdrivna utvecklingsprocesser där produkt- och tjänsteutveckling länkas samman.