Hoppa till innehållet

Teknikhistoria - Under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Forskarutbildningsämnet Teknikhistoria avvecklas i samband med inrättandet av forskarutbildningsämnet Historia (dnr 1667-2016, re-beslut 167-16). Antagning till utbildning på forskarnivå i Teknikhistoria upphör från och med 2016-09-30

Teknikhistoria omfattar samspelet mellan tekniska, ekonomiska och sociala förändringar genom historien, både hur tekniken påverkat människan och samhället och hur människan påverkat teknikutvecklingen. Ämnet är speciellt inriktat mot teknikhistorisk forskning i gränsområdet mellan naturresurser, människa och miljö.