Hoppa till innehållet

Teknikhistoria - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Teknikhistoria omfattar samspelet mellan tekniska, ekonomiska och sociala förändringar genom historien, både hur tekniken påverkat människan och samhället och hur människan påverkat teknikutvecklingen. Ämnet är speciellt inriktat mot teknikhistorisk forskning i gränsområdet mellan naturresurser, människa och miljö.

Forskarutbildningsämnet Teknikhistoria avvecklades i samband med inrättandet av forskarutbildningsämnet Historia (dnr LTU-1667-2016). Antagning till utbildning på forskarnivå i Teknikhistoria upphörde från och med 2016-09-30.