Tillämpad fysik

Publicerad: 24 juni 2013

Ämnet omfattar fysik med inriktning mot beräkningar och simuleringar som har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.