Hoppa till innehållet

Tillämpad geofysik - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Tillämpad geofysik är ett ämne baserat på fysikens lagar och metoder, vilket i kombination med geologisk information kan användas i en rad olika tillämpningar. Forskningen inom ämnet inkluderar både grund- och tillämpad forskning. Grundforskning omfattar bland annat paleomagnetism, plattektonik, bergarters fysikaliska egenskaper samt bestämning av geologiska strukturer. Tillämpad forskning omfattar miljö- och ingenjörstekniska tillämpningar, bland annat detektering av föroreningar i mark och vatten, förundersökningar vid projektering av tunnlar, vägar, byggnader samt prospektering.

Forskarutbildningsämnet Tillämpad geofysik är avvecklat och ersatt av Prospekteringsgeofysik (dnr LTU-2035-2010). Antagning till utbildning på forskarnivå upphörde 2011-03-22