Hoppa till innehållet

Tillämpad geokemi

Publicerad: 16 februari 2016

Tillämpad geokemi omfattar studier av grundämnenas förekomst och mobilitet i berg, mark och vatten, med fokus på metoder för att förhindra eller minska miljöeffekter från metallutvinning och samhällsbyggande.