Hoppa till innehållet

Tillämpad geologi - Under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Forskarutbildningsämnet Tillämpad geologi har avvecklats dnr LTU-1692-2015. Antagning till utbildning på forskarnivå i Tillämpad geologi upphör från och med 2015-12-10.

Tillämpad geologi omfattar geokemiska studier av hur grundämnena rör sig eller fixeras i miljön beroende på fysiokemiska omgivningsfaktorer, och har särskilt fokus på metoder för att förhindra och minska miljöeffekter från gruvdrift.