Hoppa till innehållet

Tillämpad geologi - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Tillämpad geologi omfattar geokemiska studier av hur grundämnena rör sig eller fixeras i miljön beroende på fysiokemiska omgivningsfaktorer, och har särskilt fokus på metoder för att förhindra och minska miljöeffekter från gruvdrift.

Forskarutbildningsämnet Tillämpad geologi har avvecklats och ersatts av forskatutbildningsämnet Tillämpad geokemi (dnr LTU-1692-2015).  Antagning till utbildning på forskarnivå  i Tillämpad geologi upphörde  2015-12-10.