Hoppa till innehållet

Träbyggnad - Under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Forskarutbildningsämnet Träbyggnad avvecklas i samband med inrättande av forskarutbildningsämnet Byggproduktion och teknik, dnr LTU-3232-2017, re-beslut 304-2017. Antagning till utbildning på forskarnivå i Träbyggnad upphör från och med 2018-01-01.

Träbyggnad är inriktat mot att utveckla det industriella byggandet och omfattar konstruktionsteknik och bygg-produktionsteknik för trä och därtill kopplade bygg- och affärsprocesser.