Hoppa till innehållet

Träbyggnad - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Träbyggnad är inriktat mot att utveckla det industriella byggandet och omfattar konstruktionsteknik och bygg-produktionsteknik för trä och därtill kopplade bygg- och affärsprocesser.

Forskarutbildningsämnet Träbyggnad avvecklas i samband med inrättande av forskarutbildningsämnet Byggproduktion och teknik, (dnr LTU-3232-2017).  Antagning till utbildning på forskarnivå  i Träbyggnad upphörde 2018-01-01.