Hoppa till innehållet

Träfysik - Under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Forskarutbildningsämnet Träfysik integreras med forskarutbildningsämnet Träteknik. Antagning till utbildning på forskarnivå i Träfysik upphör från och med 2015-03-01.

Träfysik omfattar materialkaraktärisering, egenskapsbestämning samt modifiering av solidträ och träbaserade material. I detta ingår bestämning av trämaterialets responser på industriella processer som torkning, värmebehandling, impregnering och kemisk modifiering. Utveckling av processer och processtyrning inom torkning och
värmebehandling blir därför en del av ämnet.