Hoppa till innehållet

Träfysik - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Träfysik omfattar materialkaraktärisering, egenskapsbestämning samt modifiering av solidträ och träbaserade material. I detta ingår bestämning av trämaterialets responser på industriella processer som torkning, värmebehandling, impregnering och kemisk modifiering. Utveckling av processer och processtyrning inom torkning och
värmebehandling blir därför en del av ämnet.

Forskarutbildningsämnet Träfysik har avvecklats, vid avvecklingen integrerades verksamheten i det nya forskarutbildningsämnet Träteknik (dnr LTU-2669-2014). Antagning till utbildning på forskarnivå i Träfysik upphörde 2015-03-01.