Hoppa till innehållet

Äldre allmänna studieplaner

Här hittar du allmänna studieplaner uppdelade per fakultetsnämnd gällande till och med 2007-06-30.

-Allmänna studieplaner - Filosofiska fakultetsnämnden

Gällande till och med 2007-06-30.

Hälsovetenskap

Industriell ekonomi och samhälle

Musikhögskolan

Språk och kultur

Utbildningsvetenskap

-Allmänna studieplaner - Tekniska fakultetsnämnden

Gällande till och med 2007-06-30.

Arbetsvetenskap

Industriell ekonomi och samhällsvetenskap (IES)

Matematik

Samhällsbyggnad

Skellefteå (trä)

Systemteknik

Tillämpad fysik-, maskin- och materialteknik (TFMM)

Tillämpad kemi- och geovetenskap (TKG)