Hoppa till innehållet

Arbetsgrupp inom motorisk kontroll och biomekanik

Luleå tekniska universitet består av en stor variation av tekniska och filosofiska Institutioner och avdelningar som möjliggör unika och kreativa tvärvetenskapliga samarbeten inom universitetet. Motorisk kontroll och Biomekanik är ett område som har visat sig attrahera och involvera forskare från ett flertal avdelningar inom olika forskningsområden, inklusive autonoma fordon och robotik, datorvetenskap, datoranimering, människa-maskin interaktion, scenkonst, idrott och hälsovetenskap.

Den kombinerade expertisen inom denna arbetsgrupp (AG) inkluderar kunskaper och forskningserfarenhet inom t.ex. mekanik, feedbacksystem och relaterade kontrollsystem för maskiner och robotar; människans anatomi, fysiologi, biomekanik och motoriska kontroll; konstnärligt framträdande; interaktion mellan människa och maskin, datorsimulering och signalanalys.

Mål

Målet med denna AG är att stimulera och underlätta tvärvetenskaplig forskning, innovation och utbildning genom att involvera motorisk kontroll och biomekanik för maskiner och människor men även datoranimering och andra relaterade områden. Ett sådant forskningsämne kan inte drivas av en enskild avdelning varför detta specifika behov av samarbete, integration och multipla ämnesexpertiser resulterade i skapandet av denna AG. Denna forskningskombination tillhandahåller en mängd möjligheter för kreativt tänkande och nya lösningar för en stor bredd av forskning och praktiska behov som involverar bl.a. arbetshälsa och förmåga, människa-maskin interaktion och effektiva och hållbara maskiner och fordon.

Arbetsgruppen siktar nu på att etablera ett flertal nyckelprojekt inom området för att möjliggöra involverandet av ytterligare industriella och akademiska partners för expansion av gruppens aktiviteter med inriktning mot verkliga behov i samhället.

Vilka vi är  

Arbetsgruppen inom Motorisk kontroll och Biomekanik har bildats som en multidisciplinär grupp med möjlighet att integrera aktiviteter från olika institutioner och avdelningar. Nuvarande gruppmedlemmar kommer från Institutionerna Hälsa, lärande och teknik (HLT), System och rymdteknik (SRT) Konst, kommunikation och lärande (KKL) och Ekonomi, teknik och samhälle (ETS) vid LTU, för att möjliggöra en gemensam forskningsagenda och bidra med vetenskaplig och teknisk excellence inom området. Arbetsgruppen har en konstant öppen invitation till alla intresserade akademiska och industriella partners att komma med och samarbeta inom inriktningen för arbetsgruppens aktiviteter.

Arbetsgruppen har tillgång till fullt utrustade labb inom multidisciplinära områden, bl.a. disponerar gruppen över två labb med höghastighetskameror för 3D rörelseanalys. Ett är redan färdigställt för rörelseanalys på människor (The Human Health and Performance Lab) vid HLT och det andra kommer att färdigställas juni 2014 vid The Field Robotics Lab vid SRT för test och utvärdering av verkliga fullskaliga fordon.

Pågående och uppstartande projekt

  • Pneumatisk dansare steg I - IV

Målet med projektet är att göra en förstudie för att undersöka möjligheten att skapa en dansande robot där ny teknologi kommer användas i form av pneumatiska muskler (PMAs). Studien kommer att fokusera på att fysiskt och naturligt återskapa elegansen och skönheten hos Vaslav Nijinsky´s dansrörelser. Projektet har nyligen fått anslag via styrkeområdet Gränsöverskridande konst och teknik vid LTU.

  • Ett integrerat E-hälsosystem för webbaserad 3D-rörelseanalys

Målet med projektet är att utveckla ett användarvänligt, billigt och noggrant system för kvantitativ undersökning av 3D rörelser och feedbackträning. Systemet ska kunna användas i kliniken men även på distans via internet av fysioterapeuter, läkare, ergonomer mfl. Projektet har nyligen fått anslag via styrkeområdet Möjliggörande IKT vid LTU.

Kontakta oss 

Om du vill veta mer om våra aktiviteter och involvera dig i vårt arbete är du välkommen att kontakta oss: George Nikolakopoulos:  geonik@ltu.se, Georgios Andrikopoulos: geoand@ltu.se, eller Ulrik Röijezon: Ulrik.roijezon@ltu.se.