Hoppa till innehållet
rörelselabb LTU
-Det finns ett stort intresse från olika institutioner vid universitetet för att använda labbet, säger Ulrik Röijezon, fysioterapiforskare och ansvarig för rörelselabbet. Bakom Ulrik Röijezon arbetar fysioterapistudenterna Gustaf Lövbrand och Daniel Fahlstedt med analyser av data som samlats in i labbet under deras examensarbete om belastning på styrkelyftare. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Spännande forskning i nytt rörelselabb

Publicerad: 7 maj 2014

Ett nytt rörelselaboratorium vid Luleå tekniska universitet öppnar helt nya möjligheter för tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt.
En dansande robot, rehabträning med tv-spelsteknik, förbättrade metoder för att hjälpa smärtpatienter är några exempel.

rörelselabb LTU
Rörelselabbets åtta höghastighetskameror, placerade i takhöjd, registrerar rörelser med hjälp av reflektorer som placerats på kroppen. En så kallad kraftplatta i golvet registrerar förändringar av kroppens tyngdpunkt.

Just nu pågår analys av data från den första studien som genomförts i laboratoriet. Den handlar om belastning vid olika grepp som används av styrkelyftare och ingår i ett examensarbete vid fysioterapeutprogrammet.

– En sån här studie hade inte kunnat genomföras utan rörelselabbet, säger Ulrik Röijezon, forskare i fysioterapi och ansvarig för labbet.

Höghastighetskameror

Labbet, The Human Health and Performance Lab – Motion Analysis, har nyligen tagits i bruk. Utrustningen består bland annat av avancerade höghastighetskameror och högteknologisk utrustning som kan registrera kroppsrörelser, krafter och muskelaktivitet.

Forskare från olika institutioner inom universitetet har bildat en arbetsgrupp (Arbetsgrupp för motorisk kontroll och biomekanik) för att stimulera tvärvetenskapliga projekt där rörelselabbet kan användas.

– Det finns ett stort intresse för att använda labbet i olika projekt, säger Ulrik Röijezon.

Musikers hälsa

Projekten kan exempelvis handla om avvikande rörelsekontroll vid sjukdomar och besvär samt hälsa i arbetslivet.

Bland annat har en forskningsinriktning startats som handlar om rörelsekontroll hos musiker med smärttillstånd i muskler och leder.

Även samverkan människa-maskin och hållbara fordon och maskiner är områden som intresserar arbetsgruppen.

Ett projekt har startats med målet att skapa ett integrerat e-hälsosystem för webbaserad 3D-rörelseanalys. Teknik från dator- och tv-spelens värld (kinectkameror) ska eventuellt användas.

E-hälsa och dansande robot

Tanken med projektet är att utveckla ett system som fysioterapeuter, läkare och ergonomer ska kunna använda vid behandling/träning av patienter i sin egen klinik eller på distans via internet.

Ett annat projekt är en förstudie om möjligheten att skapa en robot som dansar balett lika elegant som legendaren Vaslav Nijinsky.

Projektet ska bland annat bygga på användning av ny teknologi, så kallade pneumatiska muskler (PMA).

rörelselabb LTU
Höghastighetskamerorna registrerar rörelser i rummet med stor noggrannhet.

FAKTA: The Human Health and Performance Lab ligger i lokaler i D-huset som hör till Institutionen för hälsovetenskap. Det har finansierats med pengar ur ett anslag på 2,3 miljoner kronor från Kempestiftelsen och universitetets labbfond.

I arbetsgruppen för motorisk kontroll och biomekanik ingår forskare från institutionerna för hälsovetenskap (HLV), system- och rymdteknik (SRT) konst-, och kommunikation och lärande (KKL).