Hoppa till innehållet
Applied AI DIH North, Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet fortsätter sin AI-satsning. Projektet Applied AI DIH North ska öka konkurrenskraften hos företag och stärka innovationsmöjligheterna i regionen. Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn, längst till vänster, flankeras av Foteini Liwicki, universitetslektor i maskininlärning, Marcus Liwicki, professor i maskininlärning, Michael Nilsson, projektledare för Applied AI DIH North, Anna Ståhlbröst, professor i infomationssystem, Sabine Mayer, LTU Innovation, och George Nikolakopoulos, professor i robotik och AI. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

30 miljoner till AI-forskning

Publicerad: 12 december 2019

Stärkt innovationskraft, större konkurrensmöjligheter och en mer hållbar utveckling inom tillämpad forskning kring artificiell intelligens. Det är syftet med ett nytt projekt, Applied AI DIH North, som leds av Luleå tekniska universitet.

Allt talar för att artificiell intelligens betydelse för samhället kommer öka i framtiden. AI kommer till exempel att förändra vårt sätt att arbeta, nya jobb kommer skapas och mindre attraktiva jobb kommer att försvinna. På sikt kommer hela samhället att genomsyras av produkter och tjänster kopplade till AI, ett faktum inte minst relevant för den norra region i vilken Luleå tekniska universitet befinner sig i, en region som delvis definieras av glesbygd och en åldrande befolkning.

Viktiga samhällsfunktioner och näringslivets konkurrenskraft är beroende av hur innovation kan skapa fördelar för Sverige och regionen. Satsningen Applied AI DIH North ska bidra till konkurrenskraftiga företag och göra regionen mer attraktiv för nyetableringar. Resultatet ska bli långsiktigt hållbar tillväxt som lockar människor, investeringar och företag till regionen.

– Norrbotten måste ta en ledande position inom AI-området för att stödja en fortsatt positiv utveckling, säger Michael Nilsson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet.

– Av konkurrensskäl behöver vår regions små och medelstora företag stötting inom AI-området. Om regionen ska fortsätta vara attraktiv för företag och vi som vill leva här, är det viktigt att bibehålla hög kompetensnivå med ledande näringar som är viktiga och relevanta för omvärlden.

Luleå – ett AI-kluster

För Luleå tekniska universitet är projektet ett logiskt komplement till den AI-forskning som redan pågår vid universitetet inom ramen för AI Excellence Centre. Universitetet besitter kompetens inom framför allt tillämpad AI-forskning. Via samverkan med företag omsätts forskning till innovationer till gagn för industrin, offentlig förvaltning, utbildning och hälsa med människan i fokus.

– Ett projekt av det här slaget passar oss utmärkt. Vi har bra teknisk infrastruktur, flera olika labbmiljöer och befintliga testbäddar. Dessutom är vår forskning en Sveriges mest tillämpade, vi har ett mycket starkt samarbete med industrin och hög grad av extern forskningsfinansiering. Allt sammantaget gör oss ytterst lämpliga för att utgöra ett nav inom AI-relaterad forskning, säger Michael Nilsson. 

– Vår övergripande målsättning är dock att nå utanför regional och nationell nivå. Om vi ska vara riktigt attraktiva är det endast världsklass som räknas.

Taggar