Hoppa till innehållet

Applied AI Innovation Hub

Applied AI Innovation Hub är Luleå tekniska universitets samverkansarena för forskning inom området artificiell intelligens.

Syftet med Applied AI Innovation Hub är att knyta an till världsledande nationella och internationella forskningsorganisationer, industrisektorn, lokala myndigheter, innovativa små och medelstora företag, den växande datacenterindustrin och regionens livsmiljöer.

AI Innovation Hub bidrar till att förbättra kvaliteten på produktivitet, innovation, teknik och alla former av mänskliga aktiviteter som relaterar till artificiell intelligens. AI Innovation Hub fungerar som ett flaggskepp för universitetets AI-aktiviteter på såväl nationell som europeisk nivå och bidrar med en direkt hållbar inverkan på samhället.