Uppdragsbeskrivning

Vi strävar efter att skapa ett starkt och aktivt ekosystem inom AI, ett ekosystem som direkt kopplar ihop grundforskning med verkliga applikationer och demonstrationer av AI inom industrisektorn och där bortom, och därigenom bidrar till en säker och mätbar stark inverkan av AI-innovationer i vardagslivet.

Fokusområden är processindustri, rymd, energi, (smart) produktion, fordonsindustri, datacenter och kommunikation. Men även hälsa, utbildning och kreativa näringar finns representerade inom ramen för vårt arbete.  

Det nätverk som AI Innovation Hub upprätthåller inkluderar såväl industri och forskningsinstitut som myndigheter, regionala aktörer och små och medelstora företag.