Hoppa till innehållet
Marcus Liwicki och Birgitta Bervall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet
Marcus Liwicki, professor i maskininlärning och Birgitta Bervall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Agenda för AI stärker svensk kompetens

Publicerad: 23 februari 2021

AI-agendan för Sverige ska stärka landets konkurrenskraft och kompetens.
– Universitetet har en stark profil inom industriell och tillämpad AI-forskning och utbildning och spelar en viktig roll för Sveriges kompetensförsörjning, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Arbetet med AI-agendan för Sverige har letts av Rise i samverkan med aktörer från akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Syftet med agendan är att accelerera AI-användningen genom strategiska satsningar, samordning och samsyn inom områdena forskning, utbildning, näringsliv, offentlig sektor, allmänhet och infrastruktur. Visionen är att Sverige ska ha en tätposition när det gäller att tillvarata möjligheterna på ett ansvarsfullt, inkluderande och hållbart sätt.

– Det är viktigt att vi gemensamt kraftsamlar i Sverige för att dra nytta av de positiva effekterna av AI-användning i samhället på kort och lång sikt och på ett ansvarsfullt, inkluderande och hållbart sätt. Jag hoppas AI-agendan kan bidra till ökad förståelse och medvetenhet om AI och att den tillsammans kraftsamlar svenska aktörer, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn som deltagit i AI-agendans arbetsgrupp för utbildning.

– Eftersom AI-området utvecklas väldigt snabbt behöver statliga satsningar på forskning öka för att Sverige ska kunna förstärka sin globala position Vi måste också komma ihåg att det är användningen av ny teknik som skapar samhällsförändringar.

Prioriterat område

Marcus Liwicki, professor i maskininlärning vid Luleå tekniska universitet, har även han deltagit i agendaarbetet. Han menar att kraftsamlandet är ett bevis på att frågan prioriteras.

– Att vi får en AI-agenda för hela landet, skapad och formad av dussintals aktörer, visar hur viktigt och unikt det här arbetet är. AI ska komma alla till del och det kräver samordnade och politiskt stödda insatser, säger Marcus Liwicki.

Inom ramen för AI-agendan ska förhoppningsvis Luleå tekniska universitet  bidra med både forskning och utbildning.

– Vi satsar på att utveckla tvärvetenskapliga forskargrupper som i samarbete med externa aktörer kan realisera de tekniska och samhällsvetenskapliga möjligheter som AI erbjuder. Vi utvecklar också nya AI-utbildningar som adresserar dagens och morgondagens kompetensbehov, och säkerställer att AI-utbildning finns tillgänglig för alla oavsett var i Sverige man bor, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.   

Inkluderande AI

Marcus Liwicki poängterar också vikten av att det krävs en allmän och bred förståelse av AI och att ämnet därför borde introduceras redan i grundskolan. Allmän förståelse i kombination med ökad tillgänglighet av lättanvända verktyg, kan på sikt möjliggöra att vi kan skräddarsy vår egen AI.

– Det kan till exempel handla om en chatbot som hanterar kalenderbokningar eller kundkontakter, en AI som känner igen bilder du är intresserad av eller en personlig AI-coach som i samarbete med riktiga lärare hjälper dig med inlärningen.