AI DIH North
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Applied AI DIH North

Vi arbetar för att Övre Norrland ska bli Sveriges ledande region inom tillämpad AI.

Projektet syftar till att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-branschen, en Digital Innovation Hub som bas, inom samverkan, forskning, innovation, tillämpad testdriven utveckling, utbildning och klusterbildning.


Huvudfinansiär är Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga finansiärer är Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten. Projektet pågår 2020-2023.
 

Projektet kan stödja regionala företag inom en rad områden: 

  • Uppsökande verksamhet genom besök hos företag för att identifiera behov och problemställningar och bidra till att SMF förstår potentialen med AI
  • Skapa mötesplatser för strategiskt informationsarbete
  • Aktivt stöd för utveckling av forskningsbaserade eller andra innovativa lösningar
  • Möjlighet till att forskare under en tid verkar ute hos företag
  • Utveckla och genomföra fyra långa (20 månader) och fyra korta (10 månader) samarbetsprojekt ur verkliga behov och problemställningar som framkommit vid möten med industrin
  • Arrangera kunskapshöjande workshoppar med fokus på aktuella ämnen, som är relevant för AI- och maskininlärningsområdets utveckling