Hoppa till innehållet

Autonoma drönare för säkrare gruvor

Publicerad: 26 november 2021

Autonoma drönare kan kontrollera att inga giftiga gaser finns kvar efter sprängningar i dagbrott. Forskare inom robotik och AI vid Luleå tekniska universitet arbetar tillsammans med Boliden och ABB för att hitta lösningar för en säkrare gruvmiljö.

När det sprängs i ett dagbrott, som till exempel i Bolidens koppargruva i Aitik, uppstår giftiga halter av gaser. Idag är det människor som kontrollerar en plats efter spräning. Det är en säker och strikt reglerad procedur, men potentiellt farlig om något går fel. En annan lösning kan vara att skicka autonoma drönare till det nysprängda området och låta dem göra jobbet.

– Luftburna robotar kan beordras att utföra den potentiellt farliga inspektionen samtidigt som en mänsklig hand har full överblick på uppdraget. Inspektionen blir helt säker, kan utföras snabbare och på alla platser i gruvan: faktorer som i sin tur ökar produktionen, förklarar George Nikolakopoulos, professor i robotik och AI.

Säkrare för gruvarbetare

Om autonoma drönare används i dagbrott kan det få en stor inverkan på gruvindustrin. Dels blir det säkrare arbetsmiljö, dels kan det möjliggöra för större effektivitet inom verksamheten.

– Visionen för gruvindustrin kännetecknas av 100 procent säker drift och ett mindre antal prdouktionsavbrott. Båda de här målen kan uppnås genom en förändring av hur vi arbetar, att vi låter maskiner och roboatar utföra de farligare arbetsuppgifterna, säger George Nikolakopoulos.

Forskningen kring drönare i dagbrott bedrivs inom ramen för forskningsprojektet DRONESAFE. Forskarna inom robotik och AI ansvarar för drönarnas autonomi och för att visa upp det övergripande konceptet. Slutanvändaren Boliden, definierar kraven och kommer att utvärdera den nya tekniken. Projektets tredje part, ABB, ansvarar för den sensor som mäter gaserna och kommer också att bidra med att konceptet integreras i det nuvarande gruvarbetet.

Kontakt

George Nikolakopoulos

George Nikolakopoulos, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491298
Organisation: Robotik och artificiell intelligens, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik