Foteini Liwicki
Foteini Liwicki

Foteini Liwicki

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Maskininlärning
EISLAB
Institutionen för system- och rymdteknik
foteini.liwicki@ltu.se
0920-491004
A3579 Luleå

Foteini Simistira Liwicki fick sitt doktorsexamen från National Technical University of Athens, Grekland, inom området Mönsterigenkänning år 2015 med titeln "Recognition of online handwritten mathematical expressions". Från 2015 till juni 2019 arbetade hon som en postdoc-stipendiat i Universitetet i Fribourg (DIVA-forskningsgrupp) inom området dokumentbildanalys och databasgenerering. Från juni 2018 till juni 2019 arbetade hon som en postdoc-fellow med maskinlärningsgruppen vid Luleå tekniska universitet. För närvarande är hon docent vid Luleå tekniska universitet.

Hon tjänstgjorde som vetenskaplig medlem i programkommittén för 13: e IAPR: s internationella workshop om dokumentanalyssystem (DAS2018) och ICDAR-OST-1: a internationella workshop om öppna tjänster och verktyg för dokumentanalys som hölls på ICDAR2018, Japan. Hon var den huvudsakliga organisatören av ICDAR2018-tävlingen om layoutanalys för utmanande medeltida manuskript som hölls på ICDAR2018, Japan. För närvarande organiserar hon tävlingen om historisk dokumentläsningsutmaning på stora strukturerade familjerekord (ICDAR-2019-HDRC-kinesiska) som kommer att äga rum vid ICDAR2019 .

Hon tjänar som granskare i internationella vetenskapliga tidskrifter och konferenser (t.ex. Mönsterigenkännandebrev, DAS, ICFHR, ICDAR). Hon är också vetenskaplig medlem av Institutet för dokumentanalys och kunskapsvetenskap, Kyoto, Japan och PC-medlem för ICDAR2019 och ICDAR-OST-2: a internationella workshop om öppna tjänster och verktyg för dokumentanalys , ICDAR2019, Australien.

Forskningsintressen

  • Maskininlärning
  • Hjärnans förståelse
  • Beteendeanalys
  • NLP
  • Dokumentanalys
  • Handskriftsigenkänning

Medicinsk neurovetenskap av Duke University på Coursera. Certifikat intjänade på onsdagen den 3 juli 2019 11:09 GMT ( certifikat )

Publikationer