Marcus Liwicki
Marcus Liwicki

Marcus Liwicki

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Maskininlärning
EISLAB
Institutionen för system- och rymdteknik
marcus.liwicki@ltu.se
0920-491006
A3570 Luleå

Open Minded Research in Machine Learning

Marcus Liwicki fick sin M.S. grad i datavetenskap från fria universitetet i Berlin (FU Berlin), Tyskland, 2004, doktorsexamen från universitetet i Bern, Schweiz 2007 och hans habiliteringsexamen vid Kaiserslautern tekniska universitet (TU KL), Tyskland 2011. För närvarande är han ordförande professor vid Luleå tekniska universitet och seniorassistent vid universitetet i Fribourg. Hans forskningsintressen omfattar maskininlärning, mönsterigenkänning, artificiell intelligens, mänsklig datorsamverkan, digitala humaniora, kunskapshantering, allestädes närvarande intuitiva inmatningsenheter, dokumentanalys och grafmatchning. Från oktober 2009 till mars 2010 besökte han Kyushu University (Fukuoka, Japan) som forskare (gästprofessor), som stöddes av det japanska samhället för främjande av vetenskap. År 2015 mottog han ungdomaren 32 år, den unga utredaren ICDAR, ett årligt pris som bekräftar enastående prestationer i mönsterigenkänning för forskare upp till 40 år.

Marcus Liwicki gav ett antal inbjudna samtal på flera internationella verkstäder, universitet och företag. Han gav också flera handledning på IAPR-konferenser. Marcus Liwicki är medförfattare till boken "Recognition of Whiteboard Notes - Online, Offline och Combination", publicerad av World Scientific i oktober 2008. -> Han har mer än 200 publikationer, inklusive mer än 20 tidskriftsartiklar, och exklusive mer än 20 publikationer som för närvarande genomgår granskningsfasen eller kommer snart att publiceras

Teaching

Special Studies in Machine Learning (D7051E), link
Advanced Data Mining (D7043E), link
Neural networks and learning machines (D7046E), link
Advanced deep learning (D7047E), link

Publikationer

Konferensbidrag

Are You Tampering with My Data? (2019)

Alberti. M, Pondenkandath. V, Würsch. M, Bouillon. M, Seuret. M, Ingold. R, et al.
Ingår i: Computer Vision – ECCV 2018 Workshops, Proceedings, Part II, s. 296-312, Springer, 2019
Artikel i tidskrift

Combining graph edit distance and triplet networks for offline signature verification (2019)

Maergner. P, Pondenkandath. V, Alberti. M, Liwicki. M, Riesen. K, Ingold. R, et al.
Pattern Recognition Letters, Vol. 125, s. 527-533
Konferensbidrag

DeepDIVA (2018)

A Highly-Functional Python Framework for Reproducible Experiments
Alberti. M, Pondenkandath. V, Wursch. M, Ingold. R, Liwicki. M
Ingår i: Proceedings of International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition, ICFHR 2018, s. 423-428, IEEE, 2018, 8583798
Konferensbidrag

Identifying cross-depicted historical motifs (2018)

Pondenkandath. V, Alberti. M, Eichenberger. N, Ingold. R, Liwicki. M
Ingår i: Proceedings of International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition, ICFHR 2018, s. 333-338, IEEE, 2018, 8583783