Hoppa till innehållet
Pär-Erik Martinsson
Pär-Erik Martinsson, verksamhetsledare för ProcessIT Innovations vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ett steg närmare digital EU-hubb

Publicerad: 1 december 2020

Regeringen har utsett Luleå tekniska universitet till en av 15 kandidater till att bli en europeisk digital innovationshubb. – Kandidaturen är ett erkännande, en slags kvalitetsstämpel på att vi gör bra saker som även Europa tycker är viktiga, säger Pär-Erik Martinsson, verksamhetsledare på ProcessIT Innovations vid Luleå tekniska universitet.

Det är Europakommissionen, inom ramen för programmet ett digitalt Europa, som ska utse minst en hubb i varje medlemsstat inför programstarten 2021. Målet är att skapa ett Europeiskt nätverk av hubbar som verkar för gränsöverskridande samarbeten. Fokus ligger på fem utpekade ämnesområden: högpresterande datorsystem (HPC), artificiell intelligens, cybersäkerhet och förtroende, avancerade digitala färdigheter och spridning och användning av digital kapacitet.

– För Luleå tekniska universitets skulle det innebära att vi får ta del av ett omfattande europeiskt nätverk med kompetens inom för oss relevanta ämnesområden. En sådan omfattande samverkan är självfallet oerhört intressant för oss.

Luleå tekniska universitets förslag på innovationshubb, IndTech, leds av ProcessIT Innovations. Parter är därutöver Automation region och strategiska innovationsprogrammet för Process Industrial IT and Automation (SIP-PiiA).

Smarta industrier

Fokus är på teknik som skapar smarta industrier som i sin tur kan ge ökad effektivitet och nya kundvärden. Smarta industrier med hjälp av till exempel artificiell intelligens, Certification Practice Statement (CPS) eller integrerade värdekedjor.

– Det finns ett stort behov av den här tekniken inom process- och tillverkningsindustrin. Vår idé är främst att stötta små och medelstora förtag som är leverantörer till industrin. Det handlar om att matcha basindustrins behov med de små och medelstora företagens utbud och kombinera det med akademins kompetens. Som lärosäte och centrumbildning har vi mångårig erfarenhet av just industriell automation och i kombination med vår starka profil inom AI har vi tagit fram ett mycket konkurrenskraftigt koncept, säger Pär-Erik Martinsson.

– Tack vare att hubben etableras i samverkan med Automation region och PiiA kan vi bygga på våra respektive regionala styrkor samtidigt som vi har nationell relevans och ett europeiskt perspektiv. Jag bedömer att våra chanser att lyckas är mycket goda vilket skulle betyda regional finansiering från EU under hela nästa ramprogramsperiod, det vill säga sju år, och en gemensam satsning på mer än 200 miljoner kronor.

Samtliga nationella kandidater ska nu lämna in ytterligare en ansökan till EU-kommissionen. Totalt är det mellan tre och sex noder som ska placeras i Sverige. Det slutgiltiga beskedet om vilka det blir väntas under våren 2021. 

Arbetet med att bli en svensk EU-nod sker inom ramarna för projektet Applied AI DIH North, www.aidih.se vars mål att etablera en Europeisk Digital Innovations Hub med en huvudsaklig profil mot processindustrin.

Kontakt

Pär-Erik Martinsson, Verksamhetsledare

Telefon: 0920-493637
Organisation: Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik