Hoppa till innehållet

Framtidens AI-lösningar i fokus på ny utbildning

Publicerad: 30 november 2020

Luleå tekniska universitet startar en ny civilingenjörsutbildning inom tillämpad artificiell intelligens (AI). Det är den första civilingenjörsutbildningen i världen inom tillämpad AI med en specialisering inom AI och neurovetenskap. Utbildningen börjar hösten 2021.

– Civilingenjörsprogrammet i tillämpad artificiell intelligens (AI) riktar sig till den som verkligen vill förstå AI. Inom området maskininlärning och AI får studenterna bland annat lära sig grunderna i hur man kan simulera mänsklig intelligens med maskiner. Våra studenter får lära sig hur effektiv matematik tillsammans med datorer och interaktiva system kan hjälpa oss i vardagen, säger Marcus Liwicki, ämnesföreträdare och professor i maskininlärning vid Luleå tekniska universitet och lärare på det nya civilingenjörsprogrammet.

Lär sig utveckla AI applikationer
Målet med utbildningen är att studenterna ska lära sig att utveckla självlärande intelligenta system och fungerande AI applikationer, utifrån etiska principer som kan lösa verkliga problem för industrin, forskning, utbildning, olika sociala områden och hälsa - till nytta för människor och samhälle.

– Vi vill ge studenterna på vår utbildning kunskap om just framtidens teknik inom AI – med direkt koppling till verkligheten, säger George Nikolakopoulos, ämnesföreträdare och professor i robotik och AI vid Luleå tekniska universitet och lärare på det nya civilingenjörsprogrammet.

George Nikolakopoulos och hans forskarteam på Luleå tekniska universitet som ingår i NASA / JPL:s team CoSTAR, leder just nu världens största tävling inom robotik och AI, Subterranean Challenge. Den andra deltävlingen fokuserade på urbana underjordiska miljöer och räddningsuppdrag. Tävlingen pushar verkligen gränserna för vad artificiell intelligens klarar av, eftersom robotarna ska klara att navigera och utforska autonomt i mycket svåra miljöer under jord.

Fördjupning sista två åren
Civilingenjörsprogrammet i tillämpad artificiell intelligens ger både grundläggande tekniska färdigheter och specialiserade kunskaper. Under de tre första åren får studenterna kunskap inom maskininlärning, AI och tillämpad AI, robotik, djupinlärning, neurala nätverk, signaler och reglerteknik. De sista två åren sker fördjupning inom Industriell AI (mot hälsa, utbildning, energi, bilindustri, produktion, gruvdrift eller rymd) eller AI och neurovetenskap (mot högskole- och universitetsvärlden, hälsoområdet eller industrin).

– Det finns så otroligt många områden i samhället som man kan jobba inom med tillämpad AI. Jag kommer att undervisa i kursen om neurokemi som handlar om hjärnans kemiska uppbyggnad och funktion. Jag vill att studenterna får med sig ett intresse för ämnesområdet och viktiga verktyg som hjälper dem att vidareutveckla sina AI-kunskaper, säger Josefine Enman, forskare och avdelningschef inom kemi- och bioprocessteknik vid Luleå tekniska universitet och lärare på nya civilingenjörsutbildningen.

Foteini Liwicki, universitetslektor i maskininlärning vid Luleå tekniska universitet är utbildningsledare för civilingenjörsprogrammet tillämpad artificiell intelligens.

I media

Kontakt

Foteini Liwicki

Foteini Liwicki, Universitetslektor

Telefon: 0920-491004
Organisation: Maskininlärning, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
George Nikolakopoulos

George Nikolakopoulos, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491298
Organisation: Robotik och artificiell intelligens, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Josefine Enman

Josefine Enman, Universitetslektor, Avdelningschef

Telefon: 0920-491267
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Marcus Liwicki

Marcus Liwicki, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491006
Organisation: Maskininlärning, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik