Hoppa till innehållet

Hur en stad blir helt zero waste

Publicerad: 8 juni 2023

Är sopor det nya cirkulära guldet? År 2040 ska staden Zaragoza i Spanien vara helt klimatneutral – och det ska ske genom att revolutionera stadens sophantering, där Luleå tekniska universitet är en del.

I Europa genereras ungefär 500 kilogram sopor per person och år, men inte ens hälften – 45 procent – av det återvinns. Det ska ett EU-projekt där Luleå tekniska universitet, med robotik och AI-forskarna samt ProcessIT, är en del ändra på. Det är staden Zaragoza i Aragon, Spainen, som är det cirkulära navet.  

– Sopor är en underutnyttjad resurs. Vi hoppas att projektet skapar en hållbar avfalls- och återvinningsindustri som tar hjälp av nya, digitaliserade innovationer som effektiviserar processerna och som sedan kan spridas vidare, säger Jan Niemi, projektledare vid Luleå tekniska universitet. 

Cirka 140 000 ton sopor i någon form återvinnas, återanvändas eller raffineras. Det motsvarar runt 20 Eiffeltorn eller 1 000 blåvalar. Det ska leda till minskade växthusgasutsläpp på 280 kiloton om året, vilket är ungefär något av följande*: 

  • 250 000 svenskars årliga flygresor
  • 16 500 nytillverkade medelstora bilar

– Vårt mål är att använda AI för bearbetning av stora mängder data som genereras från olika sensorer i avfallshanteringen. Så söker vi skapa intelligenta, datadrivna modeller som kan förutsäga avfallsflödet och effektivisera avfallshanteringen, säger George Nikolakopoulos, professor i robotik och AI vid Luleå tekniska universitet.

Forskare från 12 länder hjälper till och hela 36 partners med olika spetskompetenser eller samhällsansvar gör denna kraftansträngning. Målet är att redan till år 2030 ska 65 procent av soporna återvinnas och att Zaragoza ska vara klimatneutralt till 2040, tio år före EU-målet.

Så här går det till

De som kraftsamlar är allt från forskare, som forskargrupperna från Luleå tekniska universitet, till affärsutvecklare, lokala samhällsaktörer, beslutsfattare och medborgarna – alla behövs när samhället ska ställa om. Men det ska också bli lätt att göra rätt. 

– Sophanteringen ska bli smartare och effektivare genom att digitaliseras. Vi är huvudansvariga för placering och  typologi, alltså klassificering, av olika sensorer och hur dessa ska fungera och användas. Vi ska också vara en del av att ta fram underlag för riktlinjer och underlag för just cirkulära nav, liksom att ta fram affärsmodeller för att göra det hela konkurrenskraftigt, säger Jan Niemi. 

Andra projektdeltagare ska till exempel ta fram lämpliga nya produkter som kan skapas av skräpet, eller förbättra de olika typer av samarbeten som krävs för att projektet ska lyckas.

Från zero waste till copy + paste 

Tanken är att replikera den framtagna modellen i Amsterdam i Nederländerna, Prato i Italien och i Bornholm i Danmark. I slutändan ska det resultera i underlag och riktlinjer till beslutsfattande organ. 

– Förhoppningen är att det vi gör nu i slutändan kommer att användas i hela Europa, och verkligen dra nytta av den potential som finns men ännu inte används. Det är ett omfattande arbete som kan göra stor skillnad, säger Jan Niemi. 

– Det finns ett väldigt stort intresse i Europa för forskning kring AI-metoder, antingen datadrivna angreppssätteller aktiva dito, till exempel robotik inom den gröna omställningen. Vår forskargrupp försöker vara ledande inom området, säger George Nikolakopoulos.

Projektet, som heter REDOL, är en del av EU:s större klimatmål och initiativet den gröna given, Green deal, som ska göra hela EU klimatneutralt till år 2050. 

*Det här är schablonberäkningar. Även om det är grovt räknat, är det ett bra sätt att illustrera omfattningen av något svårbegripligt.
Flygresor: Naturvårdsverket
Nytillverkade bilar: The Guardian