Hoppa till innehållet
11:30 19 maj
SUN förstasida

Naturresurser för en hållbar omställning

19 maj. 2022, 11:30 - 12:30
Luleå, Vetenskapens hus eller digitalt
Svenska och engelska
Gratis
Publicerad: 10 maj 2022

SUN, naturresurser för en hållbar omställning, är ett av de stora tvärvetenskapliga forskningsområden som Luleå tekniska universitet satsar särskilt på inför framtiden. Till exempel är de naturresurser i form av malm, trä och vatten som finns i norra Sverige en förutsättning för att lyckas med klimatomställningen. Men hur utvinner vi dessa på ett rättvist och hållbart sätt, både för naturen och för de människorna som verkar i den? Det är exempel på frågor som SUN brottas med inom ramen för den gröna omställningen. Under detta första år har en rad forskningsprojekt inletts inom SUN, och med korta populärvetenskapliga presentationer på temat naturresurser för hållbarhetsövergångar vill vi berätta om resultaten så här långt.

Program

Naturresurser och hållbara samhällen i Arktis – det historiska perspektivet
Den gröna omställningen och nyindustrialiseringen i norr medför många samhällsutmaningar. Hur kan historievetenskaplig forskning bidra till att hantera dem? På svenska.
Dag Avango, professor i historia

Hur kan AI hjälpa människor vid gruvdrift?
1900-talet i gruvbranschen bestod till stor del av prospekteringsborrning och modern analytisk kemi. Vi tog prover på berg utan att först bryta det, undersökte det i labbet och väntade sedan på analysresultat. Nuvarande århundrade är till stor del en digital era, där AI kan hjälpa där AI kan bistå människan inom gruvdrift. På engelska.
Foteini Liwicki, forskare i maskininlärning

Mot helt hållbara energilagringsenheter
En kort introduktion av batteriernas betydelse, aktuell status och utmaningar samt ytterligare planer för att uppnå hållbarhet för själva batteriet. På engelska.
Xiaoyan Ji, professor i energiteknik

Metanol för kemisk lagring av vätgas
För att bygga en vätgasbaserad ekonomi behöver vi säkra och effektiva metoder för att lagra vätgas under lång tid. Vi berättar hur vätgas kan lagras i metanol och tittar kort på relaterad forskning vid Luleå tekniska universitet. På engelska.
Kentaro Umeki, professor i energiteknik

Genusperspektiv för en grön omställning av en mansdominerad basindustri
Industrier och arbetsplatser som nu är en del av den gröna omställningen har traditionellt dominerats av män och maskulinitet, något som exempelvis försvårar kompetensförsörjning och rekrytering. Hur kan vi omförhandla könade yrkesideal för att fördjupa förståelsen och lösa de utmaningar som en grön omställning innebär? På svenska.
Kristina Johansson, forskare i arbetsvetenskap

Vill du hellre se föreläsningarna digitalt? Anmäl dig nedan.