Hoppa till innehållet
09:00 26 jan
AI
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

AI-dagen 2023

26 jan. 2023, 09:00 - 16:00
Luleå, Vetenskapens hus, Storgatan 53
svenska
Publicerad: 5 december 2022

Välkommen att delta på AI-dagen 2023 den 26 januari på Vetenskapens hus i Luleå. Du kommer att få veta mer om den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens inkluderande tillämpningar, lärdomar, affärsmodeller, framtidsspaningar och hur universitet jobbar med företag i norra Sverige.

PRESENTATIONER FRÅN DAGEN:

Anmälan:
Anmälan är stängd, kontakta marie.nolin@ltu.se vid frågor.

PROGRAM

08.30-09.00 Registrering & frukost

09.00 Välkommen 
Marcus Liwicki, professor tillika ämnesföreträdare, Vicerektor för tillämpad AI, Luleå tekniska universitet

Vad innebär avancerad digitalisering?

09:10 Introduktion av avancerad digitalisering 
Anna Ståhlbröst, professor tillika ämnesföreträdare inom Informationssystem, Luleå tekniska universitet
Den digitala omvandlingen av samhället går allt snabbare och vi påverkas i snart varje uppgift i våra liv. Viss påverkan är positiv och utvecklande men makten behöver vara fördelad mellan många olika kompetenser som kompletterar varandra så att den tekniska utvecklingen sker med ett samhällsperspektiv och på ett demokratiskt, inkluderande och ansvarsfullt sätt.
 
09:25 Teknikerna som möjliggör 
Marcus Liwicki, professor tillika ämnesföreträdare, Vicerektor för tillämpad AI, Luleå tekniska universitet
AI gör det möjligt för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål. AI-system är kapabla till att anpassa sitt beteende genom att analysera effekterna av tidigare åtgärder, och att arbeta självständigt. Målet är att försöker lära maskinerna att förstå världen på samma sätt som en människa gör. 
 
09:40 Digitalisering som gör skillnad hos industrier – på riktigt!
Markus Sjölund, strategi- och affärsutvecklingschef, Mobilaris Industrial Solutions
Mobilaris har under mer än 20 år tillämpat digitala lösningar på storskaliga problem hos kunder inom myndigheter, gruva och infrastruktur. Nu arbetar företaget med att genom digitalisering angripa ett problemområde som återfinns på alla världens industrianläggningar – svårigheten med samordningen av människor, maskiner, material och arbeten – och som en del av den satsningen kommer AI att vara en stark komponent i utvecklingen av den framtida teknikportföljen.
 
09:55 Panelsamtal: Avancerad digitalisering nu och framöver
Marcus Liwicki, professor, Vicerektor för tillämpad AI, Luleå tekniska universitet
Anna Ståhlbröst, professor, Luleå tekniska universitet
Markus Sjölund, strategi- och affärsutvecklingschef, Mobilaris Industrial Solutions

 
10.10 Förmiddagsfika
 
Tillämpningar
 
10:40 Regionala styrkor, spetsmiljöer och projekt
Marcus Liwicki, professor tillika ämnesföreträdare, Vicerektor för tillämpad AI, Luleå tekniska universitet, Anna Ståhlbröst, professor tillika ämnesföreträdare inom Informationssystem, Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet har en stark profil inom industriell och tillämpad AI och spelar en viktig roll för Sveriges kompetensförsörjning. Eftersom området utvecklas väldigt snabbt behöver vi satsa, och ska AI komma alla till del kräver samordnade insatser.
 
11:10 Lärdomar när akademin och företag jobbar tillsammans
Michael Nilsson, projektledare på CDT, Luleå tekniska universitet, Björn Backe, projektledare och avdelningschef, Luleå tekniska universitet, Akshit Saradagi, postdoktor inom Robotik och artificiell intelligens, Luleå tekniska universitet
Viktiga samhällsfunktioner och näringslivets konkurrenskraft är beroende av hur innovation kan skapa fördelar för Sverige. Via akademins samverkan med företag omsätts forskning till innovationer. Om vi ska vara riktigt attraktiva är det endast världsklass som räknas. 
 
11:25 Att förutsäga tillit med hjälp av AI 
Niklas Karvonen, Chief Technology Officer, Substorm
Forskare på Luleå tekniska universitet har, tillsammans med företaget Substorm, undersökt möjligheterna att med AI avgöra tillit mellan personer i digitala kommunikationskanaler. Tillit är en viktig faktor i vår vardag. Innan en person bestämmer sig för att den kan lita på någon eller en organisation görs en bedömning baserad på ett antal kriterier. Målet var att utveckla en modell som ska kunna förutsäga nivå av förtroende i interaktioner mellan människor för att förhindra t.ex. bedrägerier eller annat skadligt beteende där förtroende snabbt anskaffas för att sedan missbrukas.

11:35 Att undvika driftstörningar genom datadrivet beslutsfattande 
Joakim Lindström, mjukvaruutvecklare, Predge 
Genom att utveckla datadrivna beslutsprocesser hoppas forskare på Luleå tekniska universitet och företag Predge kunna förutsäga fel och förhindra oönskade stopp i gruv- och järnvägsindustrin. Syftet med arbetet är att utveckla ett system som stödjer och vägleder organisationer i deras datadrivna beslutsprocesser. Genom att samla in och analysera stora mängder data kan de minimera oönskade störningar, och föreslå direkta åtgärder för ökad tillgänglighet och ökad livslängd. 

11:45 Panelsamtal: AI-tillämpningar & samverkansprojekt
Niklas Karvonen, Chief Technology Officer, Substorm
Wolfgang Birk, CTO, Predge
Marcus Liwicki, professor, Vicerektor för tillämpad AI, Luleå tekniska universitet
Anna Ståhlbröst, professor, Luleå tekniska universitet

12.05 Vi bjuder på lunch
 
Hur accelererar vi avancerad digitalisering? 

13:25 Från industri 4.0 till industri 5.0 
Ulf Bodin, professor inom Cyberfysiska system, Luleå tekniska universitet
Medan industri 4.0 handlade om att koppla samman automation och digitalisering, samarbetar industri 5.0 - femte revolutionen - mellan människor och maskiner. Den handlar om att koppla samman människor med robotar och kollaborativa robotar få dem att arbeta tillsammans. Detta kommer att drastiskt förbättra optimeringen och automatiseringen och erbjuda nya tekniker och idéer.
 
13:40 Vår digitaliseringsresa – Vad har vi tänkt på? 
Håkan Tyni, ansvarig IT-säkerhet, LKAB
LKAB har tagit sikte mot framtidens hållbara gruvindustri och nyttjar digitaliseringens fulla kraft för att gå från ett dokumentbaserat till ett modellbaserat arbetssätt. Allt ska vara uppkopplat i nära realtid, de samlar data och förädlar denna data till information som kan leda till ett mer datadrivet beslutsfattande.
 
14:00 AI-agenda
Jeanette Nilsson, AI Ecosystem Driver, RISE Research Institutes of Sweden och nominerade till utmärkelsen Årets AI svensk 2022
Sverige har en god position att både tillgodogöra sig och driva på AI-utveckling. AI-agendan är ett unikt nätverk som samlar experter från samhällets alla delar som på något sätt arbetar med AI-frågor. Genom arbetet vill man öka förståelsen av den nya tekniken.
 
14:15 Stjälpande eller hjälpande – kommande AI act 
Carolina Brånby, policyansvarig, Svenskt näringsliv
Den nya EU-förordningen AI Act blir världens första specifika reglering av AI. Den kan komma att antas 2023 och börjar sedan att tillämpas två år senare. AI-system med hög risk föreslås få särskilda krav på tillsyn och registrering för att få användas inom EU. Det handlar bland annat om krav på teknisk dokumentation och att implementera ett riskhanteringssystem, liksom krav på datahantering- och kvalitet.
 
14.30 Eftermiddagsfika
 
14:50 Affärsmodeller i förändring 
Erik Hagenrud, senior affärskonsult, LTU Business
Dagens snabbföränderliga värld med frekventa teknikskiften innebär att företag behöver anpassa sig för sin överlevnad. En viktig konkurrensfaktor är att utveckla affärsmodellerna, något som påskyndas av industrins snabba framsteg med drivkrafter som ökad digitalisering.

15:05 Framtidsspaning 
Johanna Bergman, strategichef, AI Sweden, Forbes 30 under 30 Europa
Det är användningen av ny teknik som skapar samhällsförändringar. Men utvecklingen får inte överlåts till bara ett fåtal globala teknikföretag eller länder. För att göra det måste Europa och Sverige ta en aktiv roll och ligga i framkant i forskning och tillämpning av AI.
 
15:20 Etablering av digital innovationshubb 
Michael Nilsson, projektledare på CDT, Luleå tekniska universitet, Björn Backe, projektledare och avdelningschef, Luleå tekniska universitet
Digitala Innovationshubbar verka för ökad digitalisering och har möjligheter att stötta och accelerera digitalisering där kompetens och resurser samlas för att stödja den digitala omställningen av företag samt offentlig sektor. Målsättningen är att använda digitalisering som en motor för att utveckla bättre arbetsmetoder, produkter eller tjänster. 
 
15:30 Panelsamtal: Hur accelererar vi digitaliseringen? 
Johanna Bergman, strategichef, AI Sweden, Forbes 30 under 30 Europa
Håkan Tyni, ansvarig IT-säkerhet, LKAB
Jeanette Nilsson, AI Ecosystem Driver, RISE Research Institutes of Sweden
Torbjörn Skarin, utvärderare, Skandinavisk Samhällsanalys

Erik Hagenrud, senior affärskonsult, LTU Business
Marcus Liwicki, professor, Vicerektor för tillämpad AI, Luleå tekniska universitet

15:45 AvslutningArrangör
Dagen arrangeras av Applied AI DIH North, ett projekt finansierat av EU:s strukturfond, Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten, Luleå kommun och Skellefteå kommun. Målet är att övre Norrland ska bli Sveriges ledande region inom tillämpad AI, genom att erbjuda en innovationsmiljö som attraherar människor, investeringar och företag och skapar en långsiktigt hållbar tillväxt. Läs mer på www.aidih.se