Hoppa till innehållet
Ilias Tevetzidis, Christoforos Kanellakis, Anton Koval och George Nikolakopoulos
Ilias Tevetzidis, Christoforos Kanellakis, Anton Koval och George Nikolakopoulos vid Luleå tekniska universitet, arbetar tillsammans med Svenska kraftnät för att hitta ett sätt för robotar att inspektera kabeltunnlar. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ökad effektivitet med robotar i kabeltunnlar

Publicerad: 30 september 2022

I framtiden kan det vara robotar som undersöker underjordiska kabeltunnlar. Tillsammans med Svenska kraftnät har forskare inom robotik och AI vid Luleå tekniska universitet, arbetat med att öka kompetensen om robotar och den här typen av infrastruktur.

Genom att använda en verklig modell av en kabelinstallation, har forskarna arbetat med att identifiera den huvudsakliga teknik som kan upptäcka fel i kabelinstallationer. Först har de försökt ta reda på vilken typ av robot som är bäst att använda: är det en flygande robot, en mobil robot eller en robot med ben? Sedan återstår frågan om vilken sensorbaserad nyttolast som behövs för att upptäcka felen: kameror eller optisk radar?  

– Kabeltunnlarna delar samma egenskaper som gruv- eller vägtunnlar. De är beckmörka, där finns ingen GPS-anslutning och ingen infrastruktur för att stödja robotarnas arbete, till exempel kommunikationsnätverk och lokaliseringssystem, säger George Nikolakopoulos, professor i robotik och AI.

– Robotsystemen står inför en mycket utmanande miljö och har till uppgift att utforska omgivningen, lokalisera sig, identifiera fel i infrastrukturen och sedan lokalisera var felen ligger.

Framgångsrik forskning

Forskargruppen inom robotik och AI har stor erfarenhet av att använda just autonoma robotar på svåråtkomliga platser i gruvor och olika typer av tunnelmiljöer, inte minst genom sitt samarbete med NASA Jet Propulsion Laboratory. Men den här gången är tunnlarna mindre och kräver därför en smidigare robotdrift. En annan specifik utmaning är användningen av artificiell intelligens för datorseende, det vill säga hur felen upptäcks.

– När vi kör roboten måste vi vara väldigt försiktiga för att undvika kollisioner med själva kabelinstallationerna. Och när det kommer till datorseende har vi redan nått en del imponerande resultat, säger George Nikolakopoulos.

– Ur en robots perspektiv är det dessutom ganska svårt att komma åt tunnlarna. Ett alternativ kan vara att placera robotarna permanent i tunneln och låta dem bli en del av den övergripande infrastrukturen.

Om inspektionstekniken med robotar lyckas skulle det kunna göra stor skillnad, de skulle kunna ersätta mänskliga inspektörer där förhållandena är för svåra. Inspektionen skulle också mest troligt kunna utföras snabbare och oftare. De här fördelarna kan bidra till förbättrad inspektion av olika sorters åldrande infrastruktur, såväl ovan jord som i luften eller till och med under vatten.

Projektet finansieras av Svenska kraftnät som en del av deras forsknings- och innovationsprogram.

Kontakt

George Nikolakopoulos

George Nikolakopoulos, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491298
Organisation: Robotik och artificiell intelligens, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik