Applied AI Excellence Centre

Inom ramen för Applied AI Excellent Centre koncentreras vår samlade kompetens inom artificiell intelligens, i syfte att skapa synnergier mellan olika forskningsområden. Centret är också en brygga till det omkringliggande samhället och industrin.

Våra tillämpade AI-aktiviteter kopplar samman forskning inom lärande, beslutsfattande, storskaliga dataanalyser, edge computing, smarta maskiner, underhåll, kritisk infrastruktur, automation, robotik, regler- och cybersäkerhet.

Tillsammans skapar dessa ämnesområden ett AI-ekosystem, ett ekosystem som bygger på innovativa affärsmodeller för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, säkerheten, hälsan och vår allmänna livskvalitet. Vi drar nytta av vårt unika arktiska läge, vi ökar AI-applikationer inom olika industrisektorer och demonstrerar innovativa möjligheter i städer och avlägsna regioner.