Hoppa till innehållet

Excellent forskning inom tillämpad AI

Inom ramen för ltu.ai koncentreras universitetets samlade kompetens inom artificiell intelligens. Syftet är att skapa synnergier mellan olika forskningsområden och verka som en brygga till det omkringliggande samhället och industrin.

Våra tillämpade AI-aktiviteter kopplar samman forskning inom lärande, beslutsfattande, storskaliga dataanalyser, edge computing, smarta maskiner, underhåll, kritisk infrastruktur, automation, robotik, regler- och cybersäkerhet.

Tillsammans skapar dessa ämnesområden ett AI-ekosystem, ett ekosystem som bygger på innovativa affärsmodeller för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, säkerheten, hälsan och vår allmänna livskvalitet. Vi drar nytta av vårt unika arktiska läge, vi ökar AI-applikationer inom olika industrisektorer och demonstrerar innovativa möjligheter i städer och avlägsna regioner.