Hoppa till innehållet

Startskott för AI-satsning

Publicerad: 11 april 2019

Luleå ska bli en flaggskeppsregion inom tillämpad artificiell intelligens, såväl på nationell som europeisk nivå. Genom satsningen AI Innovation Hub ska Luleå tekniska universitet arbeta för fler AI-innovationer och samarbeten kring AI.

Startskottet för satsningen gick på onsdagen i Vetenskapens hus. Runt 140 representanter från akademin, företag, organisationer och myndigheter samlades för att diskutera möjligheterna till framtida samarbeten.

På dagordningen stod bland annat presentationer av universitetets AI-forskning, en gedigen plattform som sträcker sig över flertalet forskningsämnen, till exempel maskininlärning, robotik, kommunikations- och beräkningssystem, informationssystem och maskinelement. I tillämpad form kan det röra sig om allt från förarlösa fordon i gruvor och inspektion av vindkraftverk med hjälp av autonoma drönare, till hur en fabrik kan energieffektiviseras.

Satsning kräver samarbete

Under dagen redogjorde också flera företag, exempelvis SKF, Mobilaris och Behaviosec, för hur de arbetar med AI och vilka problem de försöker lösa med hjälp av densamma. Redan i dag pågår forskningsprojekt där företag och Luleå tekniska universitet har fokus på innovationer relaterade till AI.

Samtliga aktörer slog fast att just denna samverkan är av absolut betydelse för såväl framgångsrika forskningsresultat som nya innovationer. Förutom rena samarbetsprojekt, kan universitetet dessutom erbjuda utbildningar inom AI för redan yrkesverksamma.

– Det enorma intresse och den positiva resonans som vi fick under dagen, visar att tillämpad AI verkligen är ett viktig ämne för regionen och Luleå tekniska universitet, säger Marcus Liwicki, professor i maskininlärning och initiavitagare till AI Innovation hub. 

– Det här är bara början på en rad händelser, projekt och gemensamma aktiviteter som på sikt kommer omvandla Luleå till en flaggskeppsregion av tillämpad AI.  

Taggar