Utbildningsverksamhet

Publicerad: 1 april 2019

Vårt mål är att överföra våra djupa kunskaper och stora erfarenheter av avancerad AI-teknik till den unga generationen – studenterna – såväl som representanter inom regionala och nationella industrier. Våra behovsspecifika AI-fokuserade utbildningsprogram är nyckeln till att öka AI-kompetensen och möjliggöra AI-innovationer. Vi tillhandahåller utbildning i världsklass och ett livslångt lärande inom teori och tillämpning, vi introducerar nya tvärvetenskapliga utbildningsområden och uppvisar bästa praxis inom alla AI-ämnen, inklusive etik, maskininlärning, djupinlärning, prestationsoptimering av lärande och neuroinspirerad databehandling. Vi hoppas kunna förbättra och nyttja digital utbildning genom att introducera nya undervisnings-, lärande- och spelifieringsparadigmer för barn och vuxna.