Hoppa till innehållet
Akademiskhögtid2019

Akademisk högtid 2020 flyttas till 2021

Publicerad: 3 juni 2020

Med hänsyn till rådande omständigheter orsakade av Coronaviruset (COVID -19) har Luleå tekniska universitet beslutat flytta Akademisk högtid 2020. Beslutet innebär att doktorspromotion, installation av nya professorer samt promovering av hedersdoktorer, som var planerade till lördag 14 november 2020, flyttas och genomförs i samband med akademisk högtid 2021.

Årets promovendi (Dekanbeslut Dnr LTU-1207-2020), installandi och de hedersdoktorer som fakulteterna har utsett kommer att ges möjlighet att promoveras och installeras i den gemensamma promotionshögtiden som äger rum den 13 november 2021.

Bakgrund till beslutet är en osäkerhet om vilka rekommendationer Folkhälsomyndigheten kommer att ta avseende större folksamlingar under hösten 2020. Akademisk högtid innebär även en stor del inresande av såväl internationella samt nationella gäster, vilket försvåras under rådande pandemi. Då förberedelser samt lokalbokningar kräver lång framförhållning, blev det nödvändigt att i ett tidigt skede fatta ett beslut om att flytta årets akademiska högtid.

Har du frågor eller funderingar om akademisk högtid 2020, kontakta ceremonimästare Nazanin Emami, 0920 491939, akademiskhogtid@ltu.se