13:00 10 dec
Cecilia Björklund Dahlgren
Cecilia Björklund Dahlgren är professor i danspedagogik. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Allt börjar med kroppen!

10 dec. 2018, 13:00 - 14:30
Luleå, C305, Luleå tekniska universitet
Publicerad: 26 oktober 2018

Cecilia Björklund Dahlgren är ny professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet. Hon föreläser om dansens självklara plats i förskola och skola, och hur den kan bidra till barns utveckling.

Det finns ett ökat intresse för dans i förskolan och nu behöver förskollärarutbildningarna vidareutvecklas med utgångspunkt i den nya läroplanen som tydligt välkomnar dansen som uttrycksform i barnens vardagsmiljö.

Cecilia Björklund Dahlgren presenterar sitt konstnärligt pedagogiska utvecklingsarbete med utgångspunkt i FN:s Barnkonvention, skolans läroplaner och de nationella kulturpolitiska målen. Hon lyfter fram dansens betydelse för barns utveckling ur flera aspekter såsom den kulturella, sociala, kinestetiska , emotionella och estetiska och berättar om sin konstnärliga forskning där hon utforskar barns interpretation i dans.