Hoppa till innehållet
Foto: Simon Eliasson
Anders Sundström utsågs till hedersdoktor 2021. Foto: Simon Eliasson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Anders Sundström, teknologie och filosofie hedersdoktor, 2021

Publicerad: 8 oktober 2021

Anders Sundström inledde sin politiska bana som Sveriges yngsta kommunalråd i Piteå kommun år 1980 och var under de efterföljande decennierna aktiv inom såväl länspolitik som rikspolitik med flera ministeruppdrag.

Anders Sundström har haft en central roll när det gäller att bygga upp näringslivet i norra Sverige och är i dag en av de drivande i satsningar i norra Sverige, med betydelse för industrins gröna omställning.

Verkat inom den akademiska sfären

Han har även verkat inom den akademiska sfären och bidragit till att utveckla Luleå tekniska universitet. Han var styrelseordförande vid universitetet mellan åren 2004-2010 och 2020 utsågs han till ordförande för universitetets externa råd med uppdrag att identifiera nya samarbetspartner och öka universitetets externfinansiering .  Anders Sundströms engagemang inom näringslivet har alltid varit starkt med betydelsefulla styrelseuppdrag inom i en rad lokala och nationella företag och organisationer. Det är i norra Sverige han har lagt sin energi när det gäller utveckling av näringsliv och industrin – och identifierar sig som  en entreprenör.

Sveriges yngsta kommunalråd

Anders Sundström föddes 1952 i Hudiksvall, är uppvuxen i Piteå och studerade vid Umeå universitet, bland annat kulturgeografi och även vid Luleå tekniska universitet. Han blev landets yngste kommunalråd, när han som 28-åring blev kommunalråd i Piteå, en post han hade fram till 1994. Därefter har han bland annat innehaft poster i regeringen under 1990-talet som arbetsmarknadsminister, näringsminister och socialminister och har även varit riksdagsledamot. Han tillfrågades att bli ordförande för socialdemokraterna efter Håkan Juholt, men tackade nej.

Lyfter universitetets betydelse för positiva utvecklingen i norra Sverige

Anders Sundström har bland annat varit verkställande direktör för Pitedalens sparbank och Folksam där han även var koncernchef, och styrelseordförande för Swedbank. Sedan 2018 är han styrelseordförande för Kaunis Iron AB.  Alltsedan 1970-talet har näringsgeografin i Sverige förändrats, idag utbildar Norrbotten sin egen högkvalitativa kompetens inom den tekniska sektorn, istället för att köpa in den. Anders Sundström menar att ny-industrialiseringen i vårt land, har sitt ursprung i norra Sverige och att de industrisatsningar som görs just nu i Norrbotten och Västerbotten, sker tack vare Luleå tekniska universitet.

Föreläsning (2021-11-12) med hedersdoktor Anders Sundström

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.