Hoppa till innehållet
Foto: Petra Älvstrand
Lisbeth Löpare-Johansson, filosofie hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Petra Älvstrand Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Det handlar om oss – perspektiv på hälsa, vård och omsorg, Lisbeth Löpare-Johansson, filosofie heder

Publicerad: 11 november 2022

Lisbeth Löpare-Johansson, tidigare sjuksköterska och i dag nationell samordnare för nära vård vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har utsetts till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet.

Hon leder arbetet med den förändring som hälso- och sjukvården står inför på grund av en allt äldre befolkning. Målet är en omställning mot en personcentrerad vård och omsorg – nära vård, i hela landet. Intentionen är att landets alla regioner och kommuner ska möta välfärdens utmaningar med nya arbetssätt som gör att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och till fler.

– Vi kan jobba annorlunda och smartare och använda resurserna bättre, sa hon vid sin föreläsning.

Arbete för en proaktiv vård

Lisbeth Löpare-Johansson talade om en omvandling av vården, från att den som i dag är reaktiv och i stället blir proaktiv.

– I dag reagerar vården när en person blivit sjuk och kontaktar vården, men vi kan arbeta hälsofrämjande där vi fokuserar på person och relation. Vi går från fabrikslogik till tjänstelogik. Att vi ser den kapabla människan och att synen går från patient till person och ser de förmågor som personen har.

I ett partnerskap, där det finns en relation mellan människan och till exempel en läkare kan den sjuke sköta en stor del själv, berättade Lisbeth Löpare-Johansson. Hon visade oss exemplet Sara som tillbringar en timme varje år med sin neurolog.

– Sedan använder hon resterande 8765 timmar åt egenvård.