Hoppa till innehållet
Foto: Petra Älvstrand
Christopher Weible, professor vid University of Colorado Denver School of Public Affairs och hedersdoktor 2022 vid Luleå tekniska universitet Foto: Petra Älvstrand Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ett forskningsområde trassligt som ett garnnystan

Publicerad: 11 november 2022

Christopher Weible är professor vid University of Colorado Denver School of Public Affairs och utsedd till hedersdoktor 2022 vid Luleå tekniska universitet. Han höll en föreläsning under rubriken "Att omfamna flera perspektiv: Hur kunskap om komplexa policyprocesser kan utvecklas.

Christopher Weibles forskningsområde – policyprocesser – försöker förstå varför  policyprocesser förändras vid vissa tillfällen och inte vid andra. En viktig utgångspunkt inom området är att policyprocesser formas utanför statens formella strukturer samt att policyprocessernas aktörer inte nödvändigtvis är politiker.

Enligt Christopher Weible bör policyprocesser snarare uppfattas som ett trassligt garnnystan bestående av pågående komplexa politiska interaktioner mellan människor och organisationer innaför och utanför den politiska sfäen, än en enkel cirkulär process där det ena händer efter det andra. Därför behövs ett multidisciplinärt perspektiv för att förstå dem.

Dessa aktörer tenderar att bilda informella, långvariga, polariserande koalitioner baserade på gemensamma värderingar och intressen som ofta demoniserar varandra. Drivkrafter för policyförändring är ofta externa hot, till exempel naturkatastrofer.

"Det finns inga patentlösningar för att påverka policyprocesser, men idag vet vi hur vi ska förändra oddsen. Dessa är: att förstå policyfrågan, investera i nätverkskoalitioner genom att bli en del av dem och delta i dem under längre perioder.”