Hoppa till innehållet
12:00 1 dec
Mats Billstein professorsinstallation
Mats Billstein, adjungerad professor i strömningslära. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hållbar vattenkraft i framtidens elsystem

1 dec. 2021, 12:00 - 12:45
Luleå, Vetenskapens hus eller digitalt
Svenska
Gratis
Publicerad: 16 oktober 2021

Den gröna energiomställningen är central för att lösa klimatutmaningen, och elsektorn spelar en avgörande roll. Energieffektiva och miljöanpassade lösningar är viktiga för att nå de energi- och klimatpolitiska målen, på både europeisk och nationell nivå. Ett av Sveriges klimatmål är att år 2040 ha en elproduktion som är 100 procent förnybar. Lyssna till Mats Billstein, forskningsansvarig för vattenkraft på Vattenfall R&D och ny adjungerad professor i strömningslära vid Luleå tekniska universitet, när han berättar om vilken forskning som behövs för att klara målen, vilken forskning som bedrivs idag och på vilket sätt som Luleå tekniska universitet kan bidra.

Elektrifieringen av bland annat industri- och transportsektorn är en förutsättning för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Om 20-25 år bedöms elbehovet ha ökat med över 30 procent, och i dessa prognoser finns inte de elintensiva omställningar som gruv- och stålindustrin nyligen aviserat. Det verkliga elbehovet kan, mer realistiskt, komma att öka med upp till 100 procent. Just nu pågår ett enormt arbete med att anpassa kraftsystemet. Både vind- och solkraft bedöms få en betydande roll i framtiden, och vilken roll kommer vattenkraften då att få?

Lunch fika finns till försäljning.

Välkommen!