Hoppa till innehållet

Hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet

Fakulteterna vid Luleå tekniska universitet utser hedersdoktorer under maj månad. Till hedersdoktor kan utses en person som inte valt den akademiska banan, utan på annat sätt uppnått motsvarande vetenskaplig nivå och gjort sig förtjänt av den värdighet doktorstiteln innebär.

Traditionen att promovera sådana personer som inte gått den vanliga examensvägen, men som på annat sätt gynnat forskningen direkt t ex genom författarskap, kulturvård, folkbildning, föreningsaktivitet eller pedagogiska eller informativa gärningar, är en del av universitetets strävan efter öppenhet och kontakter utanför det traditionella forskarsamhället. Även en akademiker som på olika sätt har betytt mycket för forskningen eller utbildningen inom fakulteten kan utses till hedersdoktor.

Hedersdoktorerna promoveras samtidigt som doktorspromoveringen och professorsinstallation äger rum.

Hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet
Övre raden: Malin Frenning, Alan Begg, Karin Mamma Andersson och Peter Mattei. Nedre raden: Benny Andersson, Sara Mazur, Charlotte Kalla och Jessica Meir Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Förteckning över hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet sedan 1981

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 • Professor Elinor Ostrom, Filosofie hedersdoktor
 • Professor Anna Sierpinska, Teknologie hedersdoktor

2004

 • Fd landshövding Kari Marklund, Filosofie hedersdoktor
 • Operasångerska Birgitta Svendén, Filosofie hedersdoktor
 • Professor Joseph Juran, Teknologie hedersdoktor
 • Koncernchef Carl-Henric Svanberg, Teknologie hedersdoktor

2003

 • Professor Hans Leygraf, Filosofie hedersdoktor
 • Koncernchef Leif Östling, Teknologie hedersdoktor
 • Direktör Gunnar Liljedahl, Gemensamt utsedd av båda fakultetsnämnderna.

2002

 • Aktör Staffan Westerberg, Filosofie hedersdoktor
 • Direktör Carl Bennet, Teknologie hedersdoktor
 • Direktör Sam Nilsson, Gemensamt utsedd av båda fakultetsnämnderna

2001

 • Musikproducent Bruce Swedien, Filosofie hedersdoktor
 • Professor Douglas W Fuerstenau, Teknologie hedersdoktor
 • Vd Yngve Bergqvist, Gemensamt utsedd av båda fakultetsnämnderna.

2000

 • Kompositör Bo Nilsson, Filosofie hedersdoktor
 • Vd Thomas Nilsson, Teknologie hedersdoktor
 • Direktör Jan Martinsson, Teknologie hedersdoktor

1998

 • Författare Folke Isaksson, Filosofie hedersdoktor
 • Professor John E Tilton, Filosofie hedersdoktor
 • Senior Vice President Vinton G Cerf, Teknologie hedersdoktor
 • Direktör Christer Löfgren, Teknologie hedersdoktor
 • Vd Ivar Sundström, Teknologie hedersdoktor

1996 (25 års jubileum)    

 • Fd statsminister Ingvar Carlsson, Teknologie hedersdoktor
 • Professor Evelyn Fox Keller, Teknologie hedersdoktor
 • Vd Sture Johansson, Teknologie hedersdoktor
 • Direktör Carl Kempe, Teknologie hedersdoktor
 • Vd Samme Lindmark, Teknologie hedersdoktor

1994

 • Gd Birgit Erngren, Teknologie hedersdoktor
 • Professor Michel Lucius, Teknologie hedersdoktor
 • Direktör Arne Wittlöf, Teknologie hedersdoktor

1993

 • Direktör Per-Olof Eriksson, Teknologie hedersdoktor
 • Orgelbyggare Anders Grönlund, Teknologie hedersdoktor
 • Professor Bengt Hultqvist, Teknologie hedersdoktor

1991 (20-års jubileum)    

 • Bildningskonsulent Bengt Andersson, Teknologie hedersdoktor
 • Chef Teknikens Hus Ann-Marie Israelsson, Teknologie hedersdoktor
 • Direktör Martin Lundberg, Teknologie hedersdoktor
 • Professor Markku Mannerkoski, Teknologie hedersdoktor
 • Direktör Björn Wahlström, Teknologie hedersdoktor

1989

 • Vd Rune Andersson, Teknologie hedersdoktor
 • Professor John E Field, Teknologie hedersdoktor
 • Professor Lennart Lubeck, Teknologie hedersdoktor

1986

 • Koncernchef Ulf Langefors, Teknologie hedersdoktor
 • Direktör Einar Lundström, Teknologie hedersdoktor
 • Direktör Sverker Sjöström, Teknologie hedersdoktor

1984

 • Teknologie dr Sten G A Bergman, Teknologie hedersdoktor
 • Envoyé Arne S Lundberg, Teknologie hedersdoktor

1981 (10-årsjubileum)   

 • Avd direktör Lars Granar, Teknologie hedersdoktor
 • Direktör Gösta Hägglund, Teknologie hedersdoktor
 • Landshövding Ragnar Lassinantti, Teknologie hedersdoktor
 • Gd Lars Nordström, Teknologie hedersdoktor