Hoppa till innehållet

Hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet

Fakulteterna vid Luleå tekniska universitet utser hedersdoktorer under maj månad. Till hedersdoktor kan utses en person som inte valt den akademiska banan, utan på annat sätt uppnått motsvarande vetenskaplig nivå och gjort sig förtjänt av den värdighet doktorstiteln innebär.

Traditionen att promovera sådana personer som inte gått den vanliga examensvägen, men som på annat sätt gynnat forskningen direkt t ex genom författarskap, kulturvård, folkbildning, föreningsaktivitet eller pedagogiska eller informativa gärningar, är en del av universitetets strävan efter öppenhet och kontakter utanför det traditionella forskarsamhället. Även en akademiker som på olika sätt har betytt mycket för forskningen eller utbildningen inom fakulteten kan utses till hedersdoktor.

Hedersdoktorerna promoveras samtidigt som doktorspromoveringen och professorsinstallation äger rum.