Hoppa till innehållet
Foto: Photo courtesy of SKF
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Alan Begg, teknologie hedersdoktor 2014

Publicerad: 15 juli 2014

Alan Begg är sedan 2007 forsknings- och utvecklingschef vid SKF. Han har master- och doktorsexamina från Cambridge University. Hans karriär inom industrin startade vid BP och fortsatte inom fordonsindustrin med ledande roller inom T&N Technology, Federal-Mogul, Morgan Crucible och Automotive Academy.

Under Alan Beggs tid vid SKF ökade bolaget sina årliga investeringar i forskning och utveckling med 80 procent. Han är en av hjärnorna bakom SKF:s satsning på så kallade University Technology Centres (UTC), vilka fungerar som forskningsavdelningar utlokaliserade till universitet med instruktioner att tänka fritt och helt nytt. UTC har placerats vid universiteten Imperial College, Cambridge, Chalmers, Tsinghua och Luleå.

Alan Begg var en av drivkrafterna bakom etablerande av UTC för avancerad tillståndskontroll vid Luleå tekniska universitet och framhåller i flera olika sammanhang just Luleås UTC som det mest framgångsrika. Denna utveckling hade inte varit möjlig utan hans insatser. Han har sedan det etablerades arbetat för att UTC Luleå, som i dag är en tvärvetenskaplig grupp bestående av sju doktorander och fyra seniora forskare, ska vara ledande i utvecklingen av smarta maskiner. Detta ligger helt i linje med visionerna för två av LTU:s starka forsknings- och innovationsområden – Smarta maskiner och material respektive Intelligenta industriella processer.

Alan Begg är ledamot i brittiska “Royal Academy of Engineering”, Honorary Professor vid University of Birmingham samt ledamot av regeringen i Storbritanniens “Technology Strategy Board”.