Albert Ruehli, hedersdoktor, Tekniskt fakultet, 2007

Publicerad: 4 december 2008

Amerikanen Albert Ruehli är världens enda nu levande person som grundat en beräkningsmetodik för att lösa Maxwells ekvationer. Denna metodik (PEEC) och dr Ruehli har bidragit till att Luleå tekniska universitet tillsammans med IBM och universitetet i italienska L’Aquilla, numera utgör kärnan i världen vid vidareutvecklingen av PEEC.

Dr Albert Ruehli är verksam vid IBM Thomas J Watson research center i USA och har förutom beräkningsmetodiken PEEC även gjort pionjärarbete inom induktans- och kapacitetsberäkningar och för datorbaserade lösningar av kretsekvationer, den så kallade MNA-metoden. Den används nu i all Spice-programvara för lösning av elektroniska system.

Albert Ruehli har fått flera internationella erkännanden, bland annat IBM:s Outstanding contribution awards som han erhållit inte mindre
än fem gånger. Det arbete som pågår vid LTU och universitetet i L’Aquilla med att vidareutveckla beräkningsmetodiken PEEC har väckt
stort industriellt intresse, inte bara från IBM utan också hos företag som ABB, Siemens, BMW, Bosch, Fiat och Thales.

Forskare vid Luleå tekniska universitet arbetar för närvarande tillsammans med dr Albert Ruehli i ett stort projekt som koordineras av
Luleå tekniska universitet och med bland andra IBM, Bosch och ABB som samarbetspartners.

I motiveringen till dr Ruehlis hedersdoktorat står det bland annat att han ”är ett ypperligt exempel på en världsforskare med en mycket
god relation till Luleå tekniska universitet” och att han har ”bidragit till att forskare ges tillträde till IBM:s interna verktyg och får vistas vid IBM research i Yorktown samt delta i deras interna seminarier”.

Relaterade länkar