Hoppa till innehållet
Björn Paulsson, Teknologie hedersdoktor

Björn Paulsson, Teknologie hedersdoktor 2011

Publicerad: 31 augusti 2010

Han är civilingenjör och har f n sin tjänst som expert vid nya Trafikverket och är även teknisk expert vid UIC Internationella Järnvägsunionen i Paris. Namnet är Björn Paulsson och han är utsedd till teknologie hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet.

- Jag känner mig mycket hedrad av att LTU utsett mig till hedersdoktor. Det har alltid varit stimulerande och även roligt att arbeta med er i Luleå. Korta beslutsvägar, målinriktat arbete och god stämning har alltid präglat vårt samarbete, säger Björn Paulsson.

Det är tekniska fakulteten vid LTU som utsett Björn Paulsson till teknologie hedersdoktor. Utnämningen motiveras av en lång rad skäl, där energiskt och framgångsrikt arbete med forskning och utveckling av svensk järnvägstrafik särskilt framhålls. Björn Paulsson är född den 29 mars 1945 och slutförde sin civilingenjörsexamen vid LTH Lunds tekniska högskola 1974.

Under sina första 17 år som civilingenjör var han konstruktör vid Skanska där han utvecklade spänn-armerade brokonstruktioner, skorstenar med aerodynamisk utformning och jordbävningsdimentionering av kärnkraftverk. Han var även chef vid sektionen för Bansystem inom Banverket där han bl a tog initiativ till forskning om vibrationer, bättre grundläggningsmetoder och höjd tillåten maxlast. Det senare gäller Malmbanan mellan Narvik och Luleå som efter utredningar och forskning vid LTU kunde få höjd axellast från 25 till 30 ton, till fördel inte minst för LKAB:s malmtransporter.

Björn Paulsson var även med och lade grunden för Järnvägsteknisk Centrum vid LTU med grundfinansiering från Banverket och han var även djupt engagerad, tillsammans med LTU, i EU projektet ”Sustainable Bridges” med 32 parter från 12 olika länder. Idag är han, som tidigare antytts, anställd vid det nya Trafikverket som expert inom Trafiksektionen. Just nu arbetar han vid UIC Internationella Järnvägsunionen i Paris med att driva och skapa nya EU-projekt för att effektivisera järnvägstransporterna i världen.