Hoppa till innehållet

Börje Justrell, hedersdoktor, Filosofisk fakultet, 2007

Publicerad: 4 december 2008

Arkivrådet Börje Justrell är en av de drivande bakom Centrum för långsiktigt digitalt bevarande (LDB-centrum) vid Luleå tekniska universitet, inte minst när det gäller att få med sig att de stora nationella aktörerna. i dag är såväl Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Statens ljud- och bildarkiv involverade i centrumbildningen och Börje Justrell själv anlitas ofta som expert i frågor om arkiv och teknik, både här hemma i Sverige och utomlands.

Att tekniken utvecklas med en fantastisk hastighet har vi sett många bevis för under de senaste 20-30 åren. Mycket har förenklats av exempelvis den nya datortekniken men det tog inte särskilt lång tid innan man insåg att den också ställer till en del problem.

I bland annat Sverige har vi bestämmelser om hur offentliga handlingar ska arkiveras och hur länge, och i takt med att informationsmängden ökar har också kraven på ett säkert, långsiktigt sätt att arkivera digital information. och det är just detta som är fokus för LDB-centrum vid Luleå tekniska universitet och en av dem som arbetat mycket aktivt och engagerat för att etablera detta centrum är Börje Justrell.

Till vardags är han arkivråd på Riksarkivet men anlitas ofta som expert i frågor som rör arkiv och teknik. Bland annat har han anlitats
av den internationella arkivorganisationen ICA, av arkivutredningen Arkiv för alla, av EU-kommissionen i frågor om digitalisering och digitalt bevarande samt av den svenska regeringens IT-politiska strategigrupp.

Börje Justrell marknadsför universitetet och LDB-centrum i sitt mycket omfattande nationella och internationella nätverk och har på så sätt bidragit till att placera Luleå tekniska universitet på kartan inom området digitalt bevarande.

I motiveringen till Börje Justrells hedersdoktorat står bland annat att läsa att hans ”arbete, engagemang och stora nätverk är en viktig förutsättning för förverkligandet av LDB-centrum”, som i dag kan räkna in 15 forskare och utvecklare från alla deltagande organisationer i sin verksamhet.