Hoppa till innehållet
Foto: Simon Eliasson
Professor Dean A Shepherd är en världsledande forskare inom entreprenörskap. Foto: Simon Eliasson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Dean Shepherd, filosofie hedersdoktor 2020

Publicerad: 12 november 2020

Professor Dean A Shepherd är en internationellt ledande forskare inom entreprenörskap. Han har gjort betydande bidrag för att öka kunskapen om och förståelsen för beslutsfattande hos enskilda företagare under hög osäkerhet, emotionell stress och extrema förhållanden.

Dean A Shepherd är innehavare av Ray och Milann Siegfrieds professur i entreprenörskap vid Mendoza College of Business vid Notre Dame-universitetet i Indiana, USA.
Han är ursprungligen från Australien, där han tog sin doktorsexamen i entreprenörskap och strategi vid Bond University. Han har haft akademiska positioner vid flera universitet i USA sedan 1996, nu senast som ämnesföreträdare för strategiskt entreprenörskap och ordförande för entreprenöriellt ledarskap vid Indiana University.

Intresset för att analysera entreprenörskap ur ett psykologiskt perspektiv växer, och forskningen har genererat nya och intressanta insikter om hur vi kan förklara och förutsäga företagande på individnivå. Genom begreppet entreprenöriella kognitioner har Shepherd fångat upp de psykologiska processer som ligger till grund för beslutsfattande i entreprenörskap.
Dean Shepherds forskning har resulterat i banbrytande vetenskapliga publikationer och han har också bidragit väsentligt till etableringen av entreprenörskap som akademiskt område.

I nästan fem år var han gästprofessor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. Han blev en stor förebild, delade generöst med sig av sitt nätverk av internationellt ledande forskare samt initierade och bidrog till forskningsprojekt med stor potential. Professor Dean Shepherd har lämnat viktiga bidrag till forskningen vid Luleå tekniska universitet.

Taggar